Komu společně pomáháme

Hnutí, jenž přes čtyřicet let působí v oblasti ochrany přírody, práce s mládeží a zážitkové pedagogiky. Snaží se vytvořit svět, ve kterém lidé nejsou lhostejní ke svému okolí, respektují a ctí přírodu a kulturní bohatství a společně o ně pečují.

www.brontosaurus.cz

Mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí (obětem přírodních katastrof, válečných konfliktů, epidemií aj.). Působí ve více než 70 zemích světa.

www.lekari-bez-hranic.cz

Jedna z nejvýznamnějších českých ekologických organizací, která prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokáže rozhýbat politiky a úřady, jedná s firmami a pomáhá domácnostem.

www.hnutiduha.cz

Sociálně-ekologická nevládní organizace zabývající se ochranou lidských práv, životního prostředí a práv zvířat. Pracují na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit.

nesehnuti.cz

Posláním nadačního fondu Dobrá srdce je pomoc nemocným dětem a rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci. Kromě finanční a materiální pomoci také zajišťuje spolupráci s relevantními odborníky, institucemi a organizacemi.

www.dobrasrdce.cz

Nadace, která se snaží šířit povědomí o filantropii a rozvíjet komunitní život. Podporuje ty, kteří zlepšují život ve svém okolí a oceňuje jednotlivce i firmy za jejich filantropické počiny. Usiluje o to, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.

www.nadacevia.cz

Sue Ryder je nestátní nezisková organizace, která od roku 1998 poskytuje sociální služby seniorům (domov pro seniory, denní stacionář a osobní asistenci). Jejím cílem je snaha o to, aby každý člověk v České republice měl možnost důstojně zestárnout.

www.sue-ryder.cz

Factcheckingová platforma, která má za cíl kultivovat veřejnou debatu v naší zemi a to zejména prostřednictvím ověřování faktických tvrzení politické elity. Její činnost spočívá primárně v poukazování na nepravdivá a manipulativní vyjádření, která křiví veřejný prostor. Od roku 2012 již byly ověřeny tisíce výroků českých politických špiček.

www.demagog.cz

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem i osamělým seniorům. Přispívá ke zlepšení jejich zdravotního stavu, a to prostřednictvím návštěv 86 speciálně vyškolených Zdravotních klaunů. Ti pravidelně navštěvují 62 nemocnic, 7 domovů pro seniory a 2 hospice po celé České republice.

www.zdravotniklaun.cz

Křesťan dnes považuje všechny denominace za rovnocenné součásti Těla Kristova a při zachování této identity jakožto křesťanský ekumenický mediální zdroj nevyvyšuje ani nesnižuje žádnou denominaci a/nebo křesťanský sbor.

www.krestandnes.cz

S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáháme lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podporujeme naše klienty v náročné životní změně, ukazujeme jim cestu a bojujeme jako lvi za lepší společenské začlenění a kvalitu života osob s poškozením míchy.

www.pcfenix.cz

Jsme vzdělávací organizace, která klade důraz na přírodní prostředí, venkovní aktivity a svobodný rozvoj člověka.

www.napasece.net

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč lidem s nevyléčitelným onemocněním pomáhá žít doma. Služba je poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu a je zajištěna týmem lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, psychologa i specialistů na spirituální podporu. Jsme tu pro všechny věkové kategorie, děti, dospělé i seniory. V historii ČR je to služba, která je až od roku 2019 hrazena i z veřejného zdravotního pojištění.

www.domacihospictrebic.cz

ADRA je humanitární organizace, která v ČR pracuje od roku 1992. Poskytuje pomoc lidem během přírodních katastrof, chudým i opomíjeným. V zahraničí pomáháme při mimořádných událostech a zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách takovou podporu, aby dokázali vzít život do vlastních rukou.

www.adra.cz

Našim posláním je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Kola pro Afriku se točí na principech dárcovství, dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí v ČR. Cestu africkým dětem ke vzdělání umožňují jízdní kola, která darují lidé v ČR.

www.kolaproafriku.cz

Jsme charitativní organizace, která provozuje Whisper's Magical Children's Hospital v Jinji v Ugandě.

whisperorphans.org/cz

Mary’s Meals je mezinárodní dobročinné hnutí, které dobrovolně podporují lidé mnoha zájmů a profesí z různých částí světa. Našim společným  posláním  je poskytnout jedno jídlo denně v místě vzdělání každému dítěti, které je potřebuje.  Naše hnutí nerozlišuje bohaté od chudých a dárce od obdarovaných. Každý dar má stejnou hodnotu, ať je to finanční příspěvek, nebo čas věnovaný přípravě a podávání jídla v chudých komunitách.  Téměř všechny oblasti naší práce stojí na neplacených dobrovolnících a právě díky nim roste naše hnutí. Považujeme se za jednu velkou rodinu, která sleduje společný cíl, bez ohledu na náš původ, rasu, náboženství, jazyk a životní situace. Společně pomáháme měnit životy již více než jeden a půl milionu dětí postižených chudobou po celém světě.

www.marysmeals.cz
Chybí vám zde nějaká?Kontaktujte nás
Je to jednoduché

Rozhodli jste se zapojit?

Nabídněte věc nebo službu

Vytvořit nabídku

Koupí darujte peníze potřebným

Zobrazit nabídky