Komu společně pomáháme

Hnutí, jenž přes čtyřicet let působí v oblasti ochrany přírody, práce s mládeží a zážitkové pedagogiky. Snaží se vytvořit svět, ve kterém lidé nejsou lhostejní ke svému okolí, respektují a ctí přírodu a kulturní bohatství a společně o ně pečují.

www.brontosaurus.cz

Mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí (obětem přírodních katastrof, válečných konfliktů, epidemií aj.). Působí ve více než 70 zemích světa.

www.lekari-bez-hranic.cz

Jedna z nejvýznamnějších českých ekologických organizací, která prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokáže rozhýbat politiky a úřady, jedná s firmami a pomáhá domácnostem.

www.hnutiduha.cz

Sociálně-ekologická nevládní organizace zabývající se ochranou lidských práv, životního prostředí a práv zvířat. Pracují na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit.

nesehnuti.cz

Posláním nadačního fondu Dobrá srdce je pomoc nemocným dětem a rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci. Kromě finanční a materiální pomoci také zajišťuje spolupráci s relevantními odborníky, institucemi a organizacemi.

www.dobrasrdce.cz

Nadace, která se snaží šířit povědomí o filantropii a rozvíjet komunitní život. Podporuje ty, kteří zlepšují život ve svém okolí a oceňuje jednotlivce i firmy za jejich filantropické počiny. Usiluje o to, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.

www.nadacevia.cz

Sue Ryder je nestátní nezisková organizace, která od roku 1998 poskytuje sociální služby seniorům (domov pro seniory, denní stacionář a osobní asistenci). Jejím cílem je snaha o to, aby každý člověk v České republice měl možnost důstojně zestárnout.

www.sue-ryder.cz

Factcheckingová platforma, která má za cíl kultivovat veřejnou debatu v naší zemi a to zejména prostřednictvím ověřování faktických tvrzení politické elity. Její činnost spočívá primárně v poukazování na nepravdivá a manipulativní vyjádření, která křiví veřejný prostor. Od roku 2012 již byly ověřeny tisíce výroků českých politických špiček.

www.demagog.cz

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem i osamělým seniorům. Přispívá ke zlepšení jejich zdravotního stavu, a to prostřednictvím návštěv 86 speciálně vyškolených Zdravotních klaunů. Ti pravidelně navštěvují 62 nemocnic, 7 domovů pro seniory a 2 hospice po celé České republice.

www.zdravotniklaun.cz

Křesťan dnes považuje všechny denominace za rovnocenné součásti Těla Kristova a při zachování této identity jakožto křesťanský ekumenický mediální zdroj nevyvyšuje ani nesnižuje žádnou denominaci a/nebo křesťanský sbor.

www.krestandnes.cz

S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáháme lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podporujeme naše klienty v náročné životní změně, ukazujeme jim cestu a bojujeme jako lvi za lepší společenské začlenění a kvalitu života osob s poškozením míchy.

www.pcfenix.cz

Jsme vzdělávací organizace, která klade důraz na přírodní prostředí, venkovní aktivity a svobodný rozvoj člověka.

www.napasece.net

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč lidem s nevyléčitelným onemocněním pomáhá žít doma. Služba je poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu a je zajištěna týmem lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, psychologa i specialistů na spirituální podporu. Jsme tu pro všechny věkové kategorie, děti, dospělé i seniory. V historii ČR je to služba, která je až od roku 2019 hrazena i z veřejného zdravotního pojištění.

www.domacihospictrebic.cz

ADRA je humanitární organizace, která v ČR pracuje od roku 1992. Poskytuje pomoc lidem během přírodních katastrof, chudým i opomíjeným. V zahraničí pomáháme při mimořádných událostech a zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách takovou podporu, aby dokázali vzít život do vlastních rukou.

www.adra.cz

Našim posláním je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Kola pro Afriku se točí na principech dárcovství, dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí v ČR. Cestu africkým dětem ke vzdělání umožňují jízdní kola, která darují lidé v ČR.

www.kolaproafriku.cz

Jsme charitativní organizace, která provozuje Whisper's Magical Children's Hospital v Jinji v Ugandě.

whisperorphans.org/cz
Chybí vám zde nějaká?Kontaktujte nás
Je to jednoduché

Rozhodli jste se zapojit?

Darujte svoji věc nebo službu

Vytvořit nabídku

Pomozte koupí darované věci

Zobrazit nabídky